Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X
Testowy
Start  ⁄  Oferta  ⁄  Budowa nasypów drogowych

Budowa nasypów drogowych

Firma TKZ Sp. z o. o. specjalizuje w przeprowadzaniu robót ziemnych. Jednym z najczęściej realizowanych przez nas zadań jest budowa nasypów. Tworzymy je z zakresu budownictwa przemysłowego oraz drogowego dla potrzeb prac zasadniczych, tj. do poziomu założenia posadzki i górnej rzędnej warstwy konstrukcyjnej lub do momentu stworzenia nawierzchni w przypadku powierzchni drogowych.

Nasi pracownicy to doświadczeni fachowcy, dlatego potrafią sprawnie i dokładnie przeprowadzić wszystkie zlecania.
Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, na który składają się: walce statyczne (gładkie, okołkowane
ogumione) i wibracyjne, spycharki, koparki, zagęszczarki oraz ubijaki szybkouderzające. Uzbrojenie naszego sprzętu w TOPCON 3D i 2D oraz wyposażenie walców w system Varios Control Bomag pozwala nam na ciągłe kontrolowanie poprawności prowadzonych prac, zarówno pod względem parametrów metrycznych, jak i geotechnicznych.

Nasypy budowlane oraz drogowe, szczególnie te o sporej wysokości, powinny być wykonane ze szczególną ostrożnością. Źle przeprowadzone prace grożą osunięciem się nawierzchni, co jest niebezpieczne nie tylko dla zdrowia i życia ludzkiego, ale także dla samej inwestycji, której realizacja może się w takim wypadku znacznie przedłużyć. Ryzyko takie związane jest nie tylko ze złym przeprowadzaniem robót, ale także z naturalnymi czynnikami:

 • osiadaniem gruntu,
 • podatnością podłoża na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych (opadów i wiatru).


Najbardziej pożądane materiały wykorzystywane przy tworzeniu usypów:

 • na dolne warstwy:
  • pospółki (w tym także gliniaste) oraz żwiry i pospółki, również gliniaste,
  • twarde, rozdrobnione grunty skaliste, zwietrzelinowe, kamienne, a także otoczaki i rumosze,
  • gliniaste piaski z dodatkiem żwirów kamienistych (morenowych) o wskaźniku różnoziarnistości wynoszącym U=15,
  • kamienne wysiewki (zawartość frakcji iłowej powinna w tym wypadku wynosić poniżej 2% ),
  • naturalne i łamane piaski grubo-, średnio- i drobnoziarniste,
  • przepalone łupki przywęglowe,
  • podłoża metalurgiczne ze zwałów wynoszących powyżej 5lat (w tym żużli wielkopiecowych);
 • na górne warstwy (w strefie przemarzania):
  • kamienne wysiewki, których uziarnienie odpowiada żwirom lub pospółkom,
  • przepalone iłołupki przywęglowe (powinny zawierać mniej niż 15% ziaren o wymiarach mniejszych od 0,075 mm),
  • piaski średnio- i gruboziarniste,
  • pospółki oraz żwiry;
 • w miejscach zerowych w stosunku do głębokości przemarzania:
  • grunty niewysadzinowe.
Budowa nasypów powinna przebiegać warstwowo, a jeden poziom nie powinien przekraczać 0,5m. Ważne jest również to, by kolejne pokłady wykonane były z jednorodnego materiału. Podczas prac trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, by w nieprzepuszczalnych warstwach nie powstawały zaklęśnięcia, w których mogłaby gromadzić się woda – zapewnienie swobodnego odpływu to podstawa dobrze zrealizowanego przedsięwzięcia. W bryle nie mogą mieszać się materiały o różnej wodoprzepuszczalności.

Sposoby

Nasypy budowlane oraz drogowe mogą być wykonane za pomocą różnych metod:

 • warstwowej,
 • poprzecznej ,
 • czołowej,
 • estakadowej.
Formowanie

Polega na układaniu kolejnych warstw gleby, przy zachowaniu właściwego nachylenia oraz kształtu następnych form skarpy. Do wykonania tej czynności potrzebna jest precyzja w mocowaniu geotkaniny w podłożu – ważne jest, aby materiał ten miał styczność bezpośrednio z gruntem, nie z warstwą tkaniny.

Realizacja

Specjalizujemy się również w prowadzeniu skarp w trudnych warunkach terenowych, w których występują grunty wątpliwe i słabonośne. W takich wypadkach z powodzeniem wykonamy nasypy budowlane geosyntetykami, geokratami, geotkaninami itp.

Geotkaniny i maty

Są to materiały wytrzymałe, niezawodne i odporne na wpływy mikrobiologiczne oraz chemiczne, a także na uszkodzenia mechaniczne. Wykorzystuje się je do usypywania i wzmacniania wzniesień. Stosowanie tego typu akcesoriów pozwala na wykonanie solidnych i stabilnych skarp, nawet w okresie zimowym.

Geosiatki

W przypadku zbrojenia wzniesień można także zastosować geosiatki. Są to produkty, które dokładnie zakotwiczają się w glebie, bez konieczności stosowania grubych warstw humusu. Jest to więc skuteczne rozwiązanie w pracach przy budowie nasypów wszystkich rodzajów, w każdych warunkach.

Zabezpieczenie
Aby odpowiednio zabezpieczyć usyp, warto zastosować materiały anty-erozyjne, zapobiegające osuwaniu się warstwy humusowej. Polecane przez nas elementy wykonane są z grubych włókien poliamidiowych. Ich zastosowanie to uniwersalny i jednocześnie oszczędny sposób, który zawsze jest skuteczny w tworzeniu stabilnych skarp.
Copyright ©2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.